ร้านขวัญใจ มีบริการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ให้ท่านได้เลือกหลายรูปแบบดังนี้ ♡ 

Package A – จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ทั้งหมด 20 รายการ ราคา 15,000 บาท

 Package B – จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ทั้งหมด 23 รายการ ราคา 20,000 บาท

 Package C – จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ทั้งหมด 33 รายการ ราคา 35,000 บาท

bnvb