ดนตรี วีดีโอ ภาพนิ่งในงาน 

ดนตรีอิเลคโทน + นักร้อง 2 คน + จอคาราโอเกะ  (พิธีกรเพิ่ม 500)               6,000 บาท

ถ่าย VDO (ตัดต่อเรียบร้อย) 1 เวลา 3,500 บาท

ถ่ายแบบ ดิจิตอล เหมา (ให้ไฟล์รูปไปล้างเอง) เวลาละ 3,500 บาท

uy195