✦ ✧ รายการบริการอื่นๆ ✧✦ 

             

เครื่องดื่ม (เป็บซี่, น้ำเปล่า, โซดา, น้ำแข็ง) เหมา 400 – 450 บาท
               

เค้ก 5 ชั้น 5 ปอนด์ + ดอกไม้ประดับ + ดอกไม้ทางเดิน 5,000 บาท
               

เค้ก 5 ชั้น 10 ปอนด์ + ดอกไม้ประดับ + ดอกไม้ทางเดิน 7,000 บาท
               

เค้กปลอมชั้นแบบโรงแรม + เค้กจริง + ดอกไม้ 6,000 – 8,000 บาท

น้ำแข็งแกะสลัก 1 ก้อน + ดอกไม้ประดับ 2,500 บาท

Projector + เครื่องฉาย 3,000 บาท
             

ดอกไม้ประดับเวที แล้วแต่แบบ เริ่มตั้งแต่ 4,000 – 6,000 บาท

ป้ายชื่อโฟม 800 – 2,000 บาท

 ซุ้มดอกไม้สดถ่ายรูปหน้างาน ขึ้นอยู่กับแบบ 5,000 – 12,000 บาท

1140004034